Allsång vid byahemmet

Lördag 31.7.2021 kl. 19.00 anordnar Indigo Music (Thomas Enroth) allsång vid byahemmet. Thomas Lundin är allsångsledare. Föreningen sköter serveringen. Vi har skaffat en bankkortsläsare så det underlättar försäljningen av kaffe och bulle ifall man inte har kontanter. Biljetter till allsången köps på förhand via Netticket och vid byahemmet innan allsången börjar. Parkeringen kommer att finnas på en åker på andra sidan av vägen.

Byahemmet och ungdomarnas rum låsta

Det har uppdagats att ungdomar från nejden missbrukat användandet av byahemmet och Merjäkotan. Det handlar INTE om byns egna ungdomar. För att undvika att byahemmet missbrukas även i fortsättningen har styrelsen beslutat att alla dörras ska låsas och nycklarna omhändertas. Vill man boka byahemmet eller behöver man nycklar dit kan man kontakta sekreterare Lena, ordförande Kaija eller Maja.